תקנון ותנאי הרשמה ראש השנה תשפ"א :: נתיבים טורס

תקנון ותנאי הרשמה ראש השנה תשפ"א

חובה למלא את הטופס ולחתום להשלמת ההזמנה!

> מדיניות הרשמה 

‏‏‏‏‏‎‎
דמי רישום: 350 דולר בעת ההרשמה והעברת פרטי דרכון.

דמי שינוי שם: עד כ' אב 50 דולר לאחר מכן ועד 4 ימי עסקים לפני הטיסה 150 דולר.

השלמת תשלום: עד לתאריך ט"ו אב תשפ"ב (12/08/2022) חובה להשלים את סכום התשלום המלא, במידה והסכום לא יושלם, תבוטל ההזמנה בדמי ביטול של 190 דולר


> מדיניות ביטול וביטוח טיסה

דמי ביטול: 100 שקל עד 14 יום מתאריך ההרשמה, לאחר מכן ועד 10 ימים לפני הטיסה: 190 דולר. לאחר מכן ביטול מלא.

החזר כספי: במידה (חלילה וחס) ולא יהיה ניתן להיכנס לאוקראינה עקב מצב המלחמה ונדע על כך עד 10 ימים טרם הטיסה הלקוח יקבל החזר כספי מלא, למעט 190 דולר ועמלות אשראי.
(דמי הביטול מורכבים מ-50 דולר דמי טיפול ו-140 דולר ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה עד 10 ימים לפני הטיסה)
היות והטיסות אינן מתבצעות לאוקראינה, לכן בתוך 10 ימים טרם הטיסה, הביטול יהיה ביטול מלא גם אם חלילה לא נוכל להיכנס לאוקראינה.
הלקוח מודע שכל ההחזרים והזיכויים מאת החברה, יטופלו ויועברו לחשבון הלקוח או לכרטיס האשראי לא יאוחר מ-60 יום מעת הגשת בקשת ההחזר ע"י הלקוח.
חולה: הלקוח מודע לכך שבמידה וביום הטיסה הוא יהיה חולה או בבידוד בין בהלוך בישראל ובין בחזור באוקראינה, הוא לא יהיה זכאי לכל החזר עבור הטיסה שלא מומשה.
 


> חשוב מאד! 


מלחמה: הלקוח מצהיר כי הובא לידיעתו שישנה אזהרת מסע ישראלית ושאוקראינה נמצאת במצב מלחמה והנסיעה והשהות באוקראינה הם על אחריותו בלבד.

אשרות כניסה: הלקוח מצהיר כי הובא לידיעתו שיתכן ותידרש תוספת תשלום עבור אשרת כניסה לאוקראינה, או מס מלחמה שעדיין אינו ידוע.
(בשביל שנוכל להתארגן כראוי לכל מצב שלא יהיה, על הלקוח להעביר לחברה את פרטי דרכון מלאים ומעודכנים)

הלקוח מודע לכך כי הנסיעה לאומן והשהות באומן השנה, יהיו כפופות לתקנות והגבלות, שיקבעו על ידי הרשויות באוקראינה ועל ידי רבני ברסלב, ומתחייב לשמור בקפדנות על כל ההנחיות.

 

תקנון זה הינו בנוסף לתקנון החברה הנמצא במשרדי החברה ובאתר האינטרנט