רבי נתן מברסלב - מידע כללי - נתיבים טורס

רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב

רבי נתן (שטרנהארץ) מברסלב (תק"מ – תר"ה, 1779 – 1844), חמיו היה רבה של מערב אוקראינה כולה. בגיל 22 התקרב רבי נתן לרבי נחמן ודבק בו עד יום מותו, רבי נחמן אמר עליו: "אילולא רבי נתן לא היה נשאר דף אחד מכל הכתבים שלי".

רבי נתן נולד בנמירוב, בט"ו בשבט תק"מ. כשמלאו לו שלוש עשרה שנים, נשא לאשה את אסתר שיינדל, בת הגאון הצדיק המפורסם רבי דוד צבי אוירבך, רבה של מערב אוקראינה כולה, רבי נתן היה בן עשרים ושתים שנה כאשר התקרב לרבו רבי נחמן מברסלב, שאמר עליו:"לולא רבי נתן – לא היה נשאר דף אחד מכל הכתבים שלי".

אחרי פטירת רבו, עבר רבי נתן לברסלב בשנת תקע"א (1810). שם הדפיס את כל כתבי רבי נחמן מברסלב, וכתב כמה חיבורים וחידושים ע"פ תורת רבו, אשר חלקם אף יצאו לאור בחייו, הוא נסע בכל רחבי אוקראינה, בכדי לבקר את חסידי ברסלב, לעודדם להמשיך בדרך אותה התווה רבו,

בבוקר של יום פטירתו, בעשרה בטבת תר"ה  קראו לפני רבי נתן את הסיפורים הראשונים של "סיפורי מעשיות". הסיפור השני מסתיים במלים: "ושבו לביתם" כששמע מלים אלה, הנהן רבי נתן בראשו, כאילו אמר: "כן, הגיע שעתי ללכת הביתה." הוא נסתלק מאוחר יותר באותו יום בביתו בברסלב, לפני כניסת השבת.

באותו ליל שבת שרבי נתן נפטר, לא הייתה שום אפשרות להעביר את הידיעה לאומן. רבי נפתלי – ידידו הטוב ביותר – שהיה באומן, חלם באותו ליל שבת חלום נורא, בו הוא רואה את רבי נתן רץ. רבי נפתלי שאל אותו: נתן, "להיכן אתה רץ?" ורבי נתן משיב: "איך? גלייך צום רבי'ן!!!…" (אני? ישר לרבי נחמן מברסלב) – תוך שהוא ממשיך בריצתו. אז הבין רבי נפתלי כי רבי נתן מברסלב איננו, הוא סיפר זאת לחסידים, והם לא רצו להאמין, אך לאחר השבת אומתה שמועה זו לדאבון לב כולם.

רבי נתן העתיק את משנתו של רבי נחמן וגם כתב את חידושיו ע"פ תורת רבו. חלק מכתביו של רבי נתן הם: "ליקוטי הלכות", פירוש לספר ההלכות המקיף ביותר – ה"שולחן ערוך" – לאור משנתו של רבו. ספריו הנוספים: ליקוטי תפילות, קיצור ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות, עלים לתרופה, שמות הצדיקים.

רבי נתן ביקש להיקבר בפתח בית הקברות, "כל נפטר שיעבור דרכי אשתדל למענו".