ישועות אצל רבי נחמן!

ישועות אצל רבי נחמן!

בס"ד

אני מבית חילוני, עם 8 נפשות ברוך השם, שיודעים רק מה הוא קידוש בשבת, ואחר"כ כל אחד יוצא לאן שהוא רוצה.

לפני כ-7 שנים בערך, אימי חלתה בסרטן ממאיר שהרופאים קבעו שאין סיכוי חס ושלום, ואחותי שתחי' הלכה להרצאה של הרב אמנון יצחק ואחרי כמה שאלות ואחרי תקופה היא קיבלה על עצמה שמירת שבת, ולאט לאט צניעות ברוך השם.. והיא האמינה שזה מה שיעזור לאמא שלי, למרות שאנחנו ממשפחה שלא ידענו כמה זה חשוב.

וכמה שהיא עלתה יותר אמא שלי נהייתה חזקה יותר, ולאט לאט היא התקרבה לרבינו הקדוש צדיק יסוד עולם רבי נחמן זצ"ל, ואני, הכי קטנה בבית, קיבלתי את זה מאד קשה ויותר לא האמנתי אפילו את האמונה הכי קטנה שהייתה לי, כי מאד נפגעתי, למרות שכל מה שמקבלים מבורא עולם הכל חסד ורחמים פשוטים.

אחותי ברוך השם זכתה להיות בתשובה 6 שנים, להקים בית של תורה עם חסיד של רבינו הקדוש, והכניסה אור לבית.

אחרי 3 שנים בערך, חלמתי על איש עם זקן לבן לבן ששוכב בתוך הקבר של רבינו נחמן (לפי התמונות זיהיתי שזה קברו) עם חמצן, ושהתעוררתי, אמרתי לאחותי אני רוצה לנסוע לאומן לדעת מי זה רבי נחמן, ואני אין לי שום מידע כביכול על הדת רק ממנה, ואז ברוך השם אחרי שבועיים בערך זכינו להגיע לקברו בהילולה, ופשוט ההרגשה הייתה ממש מיוחדת וקדושה. וביקשתי מהשם יתברך בזכות רבינו הקדוש שאני אחזור בתשובה שלמה ברחמים ולא כמו שאחותי חזרה דרך זה שאמא שלי חלתה, וברוך השם אמא שלי הבריאה!

ואחרי שבוע של נחיתה הייתה שוב הרצאה של הרב אמנון יצחק, ובהרצאתו היה ילד שחולה בסרטן שזקוק לרחמי שמיים, וקיבלתי צניעות לרפואתו.. זו הייתה אותה הרצאה אותה מחלה, רק לא למשפחתי... ראיתי כמה כח יש להשם יתברך ולצדיקי האמת שלו! וברוך השם אני זכיתי לחזור בתשובה, ולנסוע עוד לקברו ואחרי כל נסיעה ראיתי עוד ישועה, וזכיתי להקים בית של תורה עם חסיד ברסלב שטס לרבינו בלי נדר ברוך השם בכל המועדים! מפיץ את ספריו במסירות נפש וגם זכינו שרבינו יזמין את ההורים שלי, את אבא שלי ואת אח שלי בראש השנה, שהם כלכך נהנו שהם אמרו בלי נדר שהם רוצים לנסוע בכל שנה, וברוך השם זכיתי שאמא שלי גם תגיע לציונו הקדוש!

שירן