חופשת הכל כלול בבטומי :: נתיבים טורס

חופשת הכל כלול בבטומי

יציאה 17/08/22 חזרה
החל מ - $2000 (₪6700)
הזמן

אישור סופי של ההזמנה בכפוף לאישור פקיד מטפל

בחירת טיסת הלוך
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
08/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
08/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
תל-אביב - בטומי  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני בוקר
י"א אב 08/08/2022
00:00
08/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
08/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
08/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
תל-אביב - בטומי  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני ערב
י"א אב 08/08/2022
00:00
08/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
15/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
15/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
תל-אביב - בטומי  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני בוקר
י"ח אב 15/08/2022
00:00
15/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
15/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
15/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
תל-אביב - בטומי  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני ערב
י"ח אב 15/08/2022
00:00
15/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
22/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
22/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
תל-אביב - בטומי  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני בוקר
כ"ה אב 22/08/2022
00:00
22/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
22/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
22/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
תל-אביב - בטומי  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני ערב
כ"ה אב 22/08/2022
00:00
22/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
08/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
08/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
08/08/2022
בוקר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
08/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
08/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
08/08/2022
ערב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
15/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
15/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
15/08/2022
בוקר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
15/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
15/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
15/08/2022
ערב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
22/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
22/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
22/08/2022
בוקר
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
תל-אביב - בטומי
00:00
00:00
22/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
22/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
22/08/2022
ערב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
בחירת טיסת חזור
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
15/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
15/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
בטומי - תל-אביב  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני בוקר
י"ח אב 15/08/2022
00:00
15/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
15/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
15/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
בטומי - תל-אביב  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני ערב
י"ח אב 15/08/2022
00:00
15/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
22/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
22/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
בטומי - תל-אביב  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני בוקר
כ"ה אב 22/08/2022
00:00
22/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
22/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
22/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
בטומי - תל-אביב  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני ערב
כ"ה אב 22/08/2022
00:00
22/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
29/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
29/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
בטומי - תל-אביב  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני בוקר
ב' אלול 29/08/2022
00:00
29/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
29/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
29/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
בטומי - תל-אביב  | ישיר
Batumi
מקומות פנויים: 5
יום שני ערב
ב' אלול 29/08/2022
00:00
29/08/2022
-
טיסת צ'רטר
$1000
$750
$100
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
15/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
15/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
15/08/2022
בוקר
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
15/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
15/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
15/08/2022
ערב
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
22/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
22/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
22/08/2022
בוקר
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
22/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
22/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
22/08/2022
ערב
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
29/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
29/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
29/08/2022
בוקר
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי טיסות
בטומי - תל-אביב
00:00
00:00
29/08/2022
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
00:00
29/08/2022
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
Batumi
מקומות פנויים: 5
29/08/2022
ערב
בטומי, גאורגיה
[BUS] נמל התעופה הבינלאומי בטומי
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
-
טיסת צ'רטר
מחיר:
$1000
פרטי הזמנה
המחיר אינו כולל

* ביטוחים מכל סוג שהוא
* הוצאות בעלי אופי אישי כגון קניות אקסטרות במלון וכו'
* תשר (טיפ) לצוות ההדרכה מקובל לתת $5 לאדם ליום .
* כל מה שלא נכתב תחת הסעיף המחיר כולל .

המחיר כולל

כרטיס טיסה, נסיעות פנים, אירוח במלון ספוטניק, לינה שפע מטעמים, טיולים מודרכים וסיורים מרתקים.