אניפולי - רבי זושא והמגיד ממזריטש - נתיבים טורס

אניפולי - רבי זושא והמגיד ממעזריטש

אניפולי | רבי זושא מאניפולי | המגיד ממזריטש

אניפולי וההיסטוריה של המגיד ממזריטש

ברצוננו לספר לכם על הצדיקים הידועים והמוכרים הקבורים בעיירה הרחוקה והנידחת הזו באוקראינה:

רבי ישראל דב בער

רבי ישראל דב בער המוכר גם בכינויו המגיד ממזריטש (תס"ד – תקל"ג 1703 – 1772), היה מגיד משרים בטורטשין קוריץ ודובנא אדמו"ר במעזריטש ורובנא.

לאחר פטירתו של הבעש"ט בשנת תק"כ (1759), הוכתר ליורשיו המוכר והיחיד של הבעש"ט הכל הכירו בסמכותו המוחלטת, גדולה היתה הערצת התלמידים לרבם.

אולם פירסומו הרב של המגיד ממזריטש והרחבתה הגדולה של התנועה עוררו את גדולי ווילנא לצאת כנגד התנועה החדשה. אלה החרימו את עדת החסידים, ובשנת תקל"ב יצא החרם מוילנא והצטרפו אליה קהלת ברודי ולשנוב.
בתוך השנה של החרם נסתלק המגיד ממזריץ זי"ע ביום י"ט כסלו תקל"ג והוא כבן שבעים.

רבי זושא

הרבי ר' זושא (משולם זיסל ליפמן) היה תלמידו של המגיד ממזריטש הגדול.

סיפור אחד המאפיין את דרכו של רבי זושא מאניפולי, שחסידים הקפידו לקראו "הרבי ר' זושא", מעשה בהר"ר זושא שבא אל הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע ואמר לו:
ילמדנו רבנו תורה – במה לבו חפץ?
שואלו הר"ר שמעלקא – זושא! – משיב לו הר"ר זושא – עם הארץ הוא וצריך ללמדו משניות, התחיל הר"ר שמעלקא מלמדו משנה ראשונה במס' ברכות ומתרגמו "מאימתי" – מאיזה זמן קוראים קריאת שמע בערב,
נשתטח הר"ר זושא על הרצפה והתחיל צועק בקול ובאימה, מי אמר לכם כי "מאימתי" הוא מאיזה זמן שמא כך פירשה של המשנה שמ"אימתי" – מפני האימה והפחד מפני הבורא ברוך הוא
צריך לקרוא שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד… וכמעט יצאה נשמתו באמרו…

רבי זושא מאניפולי האריך ימים אחרי אחיו הצעיר ממנו רבי אלימלך מליזנסק, ונפטר ביום ב' שבט תק"ס (1799).

מעוניינים בטיולים לקברי צדיקים? הירשמו לחבילות שלנו באומן, ברדיטשוב והאדיטש