אומן ראש השנה
בין ה-02.09 ל-14.09
מבצע
החל מ - $550
הזמן

בחר לך טיסת הלוך וחזור, מלא את הפרטים שלך ותכנס להגרלה הבאה על כרטיס טיסה לאומן ב-1$ אחד בלבד

30 $ הנחה לילדים עד גיל 12 | מחיר אינטרנט רק בתשלום באמצעות האתר!

בחירת טיסת הלוך
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
02:30
10:20
02/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
12:50
02/09/18
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
336
טיסה סדירה
תל-אביב - אודסה | ישיר
AS84
יום ראשון 10:20
כ"ב אלול 02/09/18
12:50
02/09/18
336
טיסה סדירה
$250
$220
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
18:30
02/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
21:40
02/09/18
קייב, אוקראינה
[IEV] ז'וליאני
2653
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
AS87
יום ראשון 18:30
כ"ב אלול 02/09/18
21:40
02/09/18
2653
טיסה סדירה
$260
$230
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:05
07:45
03/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
10:50
03/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
2651
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
BS82
יום שני 07:45
כ"ג אלול 03/09/18
10:50
03/09/18
2651
טיסה סדירה
$290
$260
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
18:30
03/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
21:40
03/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
2653
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
BS87
יום שני 18:30
כ"ג אלול 03/09/18
21:40
03/09/18
2653
טיסה סדירה
$290
$260
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
02:30
01:20
04/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
03:50
04/09/18
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
תל-אביב - אודסה | ישיר
CS80
יום שלישי 01:20
כ"ד אלול 04/09/18
03:50
04/09/18
788
טיסה סדירה
$300
$270
$80
פרטי טיסות
תוכנית מסלול

מסלול: וילנא - הגאון מוילנא, ראדין - החפץ חיים ביום ההילולא, סעודת הילולא, וולוזין – רבי חיים מוולוז'ין וולדניק – שארית ישראל, ברדיטשוב – רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ברסלב – מוהרנ"ת, אומן - רבינו הקדוש הננמ"ח
בניהול והדרכת האיש המיוחד והמסור הר"ר צפניה בן שלמה שליט"א

תל-אביב - וילנה
00:00
00:00
04/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
04/09/18
וילנה, ליטא
[VNO] וילנה
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - וילנה | ישיר
CV80
יום שלישי הילולת החפץ חים
כ"ד אלול 04/09/18
---
טיסת צ'רטר
$430
$400
$80
פרטי טיסות
תוכנית מסלול

מסלול פולין אוקראינה:
המראה ביום שלישי כד' אלול 09/04 בבוקר לורשה לאחר הנחיתה נצא לגור –בעל החידושי הרי"ם והשפת אמת מגור.
לובלין – החוזה מלובלין, המהרש"ל, רבי שלום שכנא ב"ר יוסף רבו של הרמ"א ועוד
ליזענסק – רבי אלימלך מליז'ענסק, ארוחת ערב – מעבר הגבול פולין אוקראינה
מעז'יבוז' הבעל שם טוב, האוהב ישראל מאפטא, רבי ברוך ממעזבוז ועוד
ברדיטשוב - שחרית וארוחת בוקר
ברסלב – רבי נתן מברסלב ומשם אל הקיבוץ הקדוש אומן אומן ראש השנה
שעת הגעה משוערת לאומן ביום רביעי בערב

תל-אביב - קייב
-838:59
00:00
04/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
01/07/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
233
טיסת צ'רטר
תל-אביב - קייב | ישיר
CP80
יום שלישי מסלול פולין אוקראינה
כ"ד אלול 04/09/18
233
טיסת צ'רטר
$320
$290
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
02:10
01:20
05/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
03:30
05/09/18
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
תל-אביב - אודסה | ישיר
DS80
יום רביעי 01:20
כ"ה אלול 05/09/18
03:30
05/09/18
788
טיסה סדירה
$390
$360
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
D805
יום רביעי בוקר > 07:00-14:00
כ"ה אלול 05/09/18
---
טיסת צ'רטר
$330
$300
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
05:30
05/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
08:40
05/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
778
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
DS81
יום רביעי 05:30
כ"ה אלול 05/09/18
08:40
05/09/18
778
טיסה סדירה
$400
$370
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:05
14:35
05/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
17:40
05/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
776
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
DS85
יום רביעי 14:35
כ"ה אלול 05/09/18
17:40
05/09/18
776
טיסה סדירה
$410
$380
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
D814
יום רביעי אחה"צ > 12:00-20:00
כ"ה אלול 05/09/18
---
טיסת צ'רטר
$330
$300
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
D825
יום רביעי ערב > 18:00-01:30
כ"ה אלול 05/09/18
---
טיסת צ'רטר
$340
$310
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
06/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
06/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
----
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
E802
יום חמישי בוקר > 04:00-13:00
כ"ו אלול 06/09/18
----
טיסת צ'רטר
$360
$330
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
05:30
06/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
08:40
06/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
778
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
ES81
יום חמישי 05:30
כ"ו אלול 06/09/18
08:40
06/09/18
778
טיסה סדירה
$440
$410
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - ויניצה
00:00
00:00
06/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
06/09/18
ויניצה, אוקראינה
[VIN] ויניצה
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - ויניצה | ישיר
E811
יום חמישי בוקר > 09:00-12:00
כ"ו אלול 06/09/18
---
טיסת צ'רטר
$380
$350
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - ויניצה
03:10
11:40
06/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
14:50
06/09/18
ויניצה, אוקראינה
[VIN] ויניצה
798
טיסה סדירה
תל-אביב - ויניצה | ישיר
ES84
יום חמישי 11:40
כ"ו אלול 06/09/18
14:50
06/09/18
798
טיסה סדירה
$440
$410
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
06/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
06/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
E816
יום חמישי אחה"צ > 12:00-20:00
כ"ו אלול 06/09/18
---
טיסת צ'רטר
$370
$340
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:20
14:25
06/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
17:45
06/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
776
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
ES85
יום חמישי 14:25
כ"ו אלול 06/09/18
17:45
06/09/18
776
טיסה סדירה
$440
$410
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
06/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
06/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
E826
יום חמישי ערב > 18:00-01:30
כ"ו אלול 06/09/18
---
טיסת צ'רטר
$360
$330
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
05:30
07/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
08:40
07/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
778
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
FS81
יום שישי 05:30
כ"ז אלול 07/09/18
08:40
07/09/18
778
טיסה סדירה
$430
$400
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
08/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
08/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
G803
יום שבת לילה > 22:00-01:30
כ"ח אלול 08/09/18
---
טיסת צ'רטר
$370
$340
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
171:10
22:00
01/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
01:10
09/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
---
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
GS80
יום שבת 22:00
כ"א אלול 01/09/18
01:10
09/09/18
---
טיסה סדירה
$440
$410
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
00:00
00:00
08/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
08/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - קייב | ישיר
G807
יום שבת לילה > 22:00-01:30
כ"ח אלול 08/09/18
---
טיסת צ'רטר
$400
$370
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
09/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
09/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
G826
יום ראשון מוצ"ש > 01:00-05:30
כ"ט אלול 09/09/18
---
טיסת צ'רטר
$390
$360
$80
בחירת טיסת חזור
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
00:00
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
קייב - תל-אביב | ישיר
M909
יום רביעי מוצ"ח > 01:00-06:00
ג' תשרי 12/09/18
---
טיסת צ'רטר
$470
$470
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
00:50
12/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
04:00
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
771
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
MS90
יום רביעי 00:50
ג' תשרי 12/09/18
04:00
12/09/18
771
טיסה סדירה
$550
$550
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
00:00
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
קייב - תל-אביב | ישיר
M907
יום רביעי מוצ"ח > 01:00-04:00
ג' תשרי 12/09/18
---
טיסת צ'רטר
$470
$470
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
02:50
07:00
12/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
09:50
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
781
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
MS97
יום רביעי 07:00
ג' תשרי 12/09/18
09:50
12/09/18
781
טיסה סדירה
$520
$520
$0
פרטי טיסות
אודסה - תל-אביב
02:30
09:00
12/09/18
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
11:30
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
337
טיסה סדירה
אודסה - תל-אביב | ישיר
DS91
יום רביעי 09:00
ג' תשרי 12/09/18
11:30
12/09/18
337
טיסה סדירה
$490
$490
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
D909
יום רביעי בוקר > 06:00-14:00
ג' תשרי 12/09/18
---
טיסת צ'רטר
$460
$460
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
11:00
12/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
14:10
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
779
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
DS94
יום רביעי 11:00
ג' תשרי 12/09/18
14:10
12/09/18
779
טיסה סדירה
$490
$490
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
D913
יום רביעי אחה"צ > 13:00-20:00
ג' תשרי 12/09/18
---
טיסת צ'רטר
$450
$450
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
D924
יום רביעי ערב > 16:00-01:30
ג' תשרי 12/09/18
---
טיסת צ'רטר
$430
$430
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
04:10
19:30
12/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
23:40
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
777
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
DS97
יום רביעי 19:30
ג' תשרי 12/09/18
23:40
12/09/18
777
טיסה סדירה
$480
$480
$0
פרטי טיסות
אודסה - תל-אביב
02:15
21:30
12/09/18
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
23:45
12/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
787
טיסה סדירה
אודסה - תל-אביב | ישיר
DS98
יום רביעי 21:30
ג' תשרי 12/09/18
23:45
12/09/18
787
טיסה סדירה
$470
$470
$0
פרטי טיסות
ויניצה - תל-אביב
24:00
00:00
12/09/18
ויניצה, אוקראינה
[VIN] ויניצה
00:00
13/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
ויניצה - תל-אביב | ישיר
D933
יום רביעי לילה > 22:00-02:00
ג' תשרי 12/09/18
---
טיסת צ'רטר
$420
$420
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
24:00
00:00
12/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
13/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
D935
יום רביעי ליל חמישי 23:00-04:00
ג' תשרי 12/09/18
---
טיסת צ'רטר
$390
$390
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
13/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
13/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
E905
יום חמישי בוקר > 04:00-11:00
ד' תשרי 13/09/18
---
טיסת צ'רטר
$360
$360
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
07:25
13/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
10:35
13/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
781
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
ES92
יום חמישי 07:25
ד' תשרי 13/09/18
10:35
13/09/18
781
טיסה סדירה
$430
$430
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
13/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
13/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
E914
יום חמישי צהריים > 11:00-18:00
ד' תשרי 13/09/18
---
טיסת צ'רטר
$360
$360
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:00
11:00
13/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
14:00
13/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
779
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
ES94
יום חמישי 11:00
ד' תשרי 13/09/18
14:00
13/09/18
779
טיסה סדירה
$420
$420
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
13/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
13/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
E924
יום חמישי ערב > 15:00-23:00
ד' תשרי 13/09/18
---
טיסת צ'רטר
$360
$360
$0
פרטי טיסות
אודסה - תל-אביב
02:15
21:30
13/09/18
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
23:45
13/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
787
טיסה סדירה
אודסה - תל-אביב | ישיר
ES98
יום חמישי 21:30
ד' תשרי 13/09/18
23:45
13/09/18
787
טיסה סדירה
$410
$410
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
14/09/18
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
14/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
E935
יום שישי לילה > 22:00-07:00
ה' תשרי 14/09/18
---
טיסת צ'רטר
$350
$350
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
09:55
14/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
13:05
14/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
775
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
FS93
יום שישי 09:55
ה' תשרי 14/09/18
13:05
14/09/18
775
טיסה סדירה
$340
$340
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
12:10
16/09/18
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
15:20
16/09/18
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
2652
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
AS92
יום ראשון 12:10
ז' תשרי 16/09/18
15:20
16/09/18
2652
טיסה סדירה
$300
$300
$0
פרטי הזמנה
המחיר אינו כולל

ביטוח רפואי וביטוח מטען

ניתן להזמין ביטוח רפואי וביטוח מטען בתוספת תשלום
*ביטוח רפואי הינו לאנשים בריאים בלבד (אשר לא אושפזו בחצי שנה הקודמת לנסיעה), הביטוח אינו מכסה החמרה של מצב רפואי קיים או אדם בעל מחלה או שנוטל תרופות באופן קבוע.

בטיסות לאו קוסט (UP) המחיר אינו כולל תוספות בתשלום של חברות התעופה

המחיר כולל

טיסות + מזוודה, נסיעות פנים והרבה ישועות...