אומן ראש השנה - טיסות לאומן במחירים משתלמים - נתיבים טורס

אומן ראש השנה

בין ה-01.09 ל-13.09
החל מ - $670
הזמן
בחירת טיסת הלוך
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
01/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
01/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
D102
מקומות פנויים: 9
יום רביעי 05:00-13:00
כ"ד אלול 01/09/2021
00:00
01/09/2021

טיסת צ'רטר
$350
$345
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
01/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
01/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
D115
מקומות פנויים: 9
יום רביעי 12:00-20:00
כ"ד אלול 01/09/2021
00:00
01/09/2021

טיסת צ'רטר
$350
$345
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
01/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
01/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
D125
מקומות פנויים: 9
יום רביעי 18:00-01:30
כ"ד אלול 01/09/2021
00:00
01/09/2021

טיסת צ'רטר
$350
$345
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
02/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
02/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
E102
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 05:00-13:00
כ"ה אלול 02/09/2021
00:00
02/09/2021

טיסת צ'רטר
$360
$355
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
02/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
02/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
E115
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 12:00-20:00
כ"ה אלול 02/09/2021
00:00
02/09/2021

טיסת צ'רטר
$360
$355
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
02/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
02/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
E125
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 18:00-01:30
כ"ה אלול 02/09/2021
00:00
02/09/2021

טיסת צ'רטר
$360
$355
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
03/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
03/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
F102
מקומות פנויים: 9
יום שישי 00:30-07:30
כ"ו אלול 03/09/2021
00:00
03/09/2021

טיסת צ'רטר
$360
$355
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
S102
מקומות פנויים: 9
יום ראשון 23:30-01:40
כ"ח אלול 05/09/2021
00:00
05/09/2021

טיסת צ'רטר
$370
$365
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
A102
מקומות פנויים: 9
יום ראשון 05:00-13:00
כ"ח אלול 05/09/2021
00:00
05/09/2021

טיסת צ'רטר
$370
$365
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
A115
מקומות פנויים: 9
יום ראשון 12:00-20:00
כ"ח אלול 05/09/2021
00:00
05/09/2021

טיסת צ'רטר
$370
$365
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
A125
מקומות פנויים: 9
יום ראשון 18:00-01:30
כ"ח אלול 05/09/2021
00:00
05/09/2021

טיסת צ'רטר
$370
$365
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
06/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
06/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב  | ישיר
B102
מקומות פנויים: 9
יום שני 00:30-07:30
כ"ט אלול 06/09/2021
00:00
06/09/2021

טיסת צ'רטר
$370
$365
$100
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
01/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
01/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
D102
מקומות פנויים: 9
01/09/2021
05:00-13:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$350
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
01/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
01/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
D115
מקומות פנויים: 9
01/09/2021
12:00-20:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$350
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
01/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
01/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
D125
מקומות פנויים: 9
01/09/2021
18:00-01:30
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$350
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
02/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
02/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
E102
מקומות פנויים: 9
02/09/2021
05:00-13:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$360
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
02/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
02/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
E115
מקומות פנויים: 9
02/09/2021
12:00-20:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$360
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
02/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
02/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
E125
מקומות פנויים: 9
02/09/2021
18:00-01:30
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$360
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
03/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
03/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
F102
מקומות פנויים: 9
03/09/2021
00:30-07:30
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$360
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
S102
מקומות פנויים: 9
05/09/2021
23:30-01:40
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$370
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
A102
מקומות פנויים: 9
05/09/2021
05:00-13:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$370
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
A115
מקומות פנויים: 9
05/09/2021
12:00-20:00
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$370
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
05/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
05/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
A125
מקומות פנויים: 9
05/09/2021
18:00-01:30
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$370
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
00:00
06/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
06/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
B102
מקומות פנויים: 9
06/09/2021
00:30-07:30
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
טיסת צ'רטר
מחיר:
$370
בחירת טיסת חזור
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
M205
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 01:00-04:30
ג' תשרי 09/09/2021
00:00
09/09/2021

טיסת צ'רטר
$450
$445
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
M220
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 03:00-07:30
ג' תשרי 09/09/2021
00:00
09/09/2021

טיסת צ'רטר
$450
$445
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
E205
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 06:00-13:30
ג' תשרי 09/09/2021
00:00
09/09/2021

טיסת צ'רטר
$440
$435
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
E215
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 13:00-20:00
ג' תשרי 09/09/2021
00:00
09/09/2021

טיסת צ'רטר
$440
$435
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
E225
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 17:00-00:30
ג' תשרי 09/09/2021
00:00
09/09/2021

טיסת צ'רטר
$430
$425
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
E235
מקומות פנויים: 9
יום חמישי 23:00-05:00
ג' תשרי 09/09/2021
00:00
09/09/2021

טיסת צ'רטר
$420
$415
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
10/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
10/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
F205
מקומות פנויים: 9
יום שישי 04:00-11:30
ד' תשרי 10/09/2021
00:00
10/09/2021

טיסת צ'רטר
$410
$405
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
S205
מקומות פנויים: 9
יום ראשון 01:00-04:00
ו' תשרי 12/09/2021
00:00
12/09/2021

טיסת צ'רטר
$360
$355
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
A205
מקומות פנויים: 9
יום ראשון 06:00-13:30
ו' תשרי 12/09/2021
00:00
12/09/2021

טיסת צ'רטר
$350
$345
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
A215
מקומות פנויים: 9
יום ראשון 13:00-20:00
ו' תשרי 12/09/2021
00:00
12/09/2021

טיסת צ'רטר
$350
$345
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
A025
מקומות פנויים: 9
יום ראשון 15:00-23:00
ו' תשרי 12/09/2021
00:00
12/09/2021

טיסת צ'רטר
$350
$345
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
13/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
13/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב  | ישיר
B005
מקומות פנויים: 9
יום שני 11:00-18:00
ז' תשרי 13/09/2021
00:00
13/09/2021

טיסת צ'רטר
$320
$315
$100
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
M205
מקומות פנויים: 9
09/09/2021
01:00-04:30
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$450
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
M220
מקומות פנויים: 9
09/09/2021
03:00-07:30
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$450
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
E205
מקומות פנויים: 9
09/09/2021
06:00-13:30
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$440
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
E215
מקומות פנויים: 9
09/09/2021
13:00-20:00
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$440
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
E225
מקומות פנויים: 9
09/09/2021
17:00-00:30
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$430
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
09/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
09/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
E235
מקומות פנויים: 9
09/09/2021
23:00-05:00
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$420
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
10/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
10/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
F205
מקומות פנויים: 9
10/09/2021
04:00-11:30
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$410
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
S205
מקומות פנויים: 9
12/09/2021
01:00-04:00
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$360
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
A205
מקומות פנויים: 9
12/09/2021
06:00-13:30
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$350
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
A215
מקומות פנויים: 9
12/09/2021
13:00-20:00
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$350
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
12/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
12/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
A025
מקומות פנויים: 9
12/09/2021
15:00-23:00
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$350
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
13/09/2021
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
13/09/2021
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון

טיסת צ'רטר
קוד טיסה:
B005
מקומות פנויים: 9
13/09/2021
11:00-18:00
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
טיסת צ'רטר
מחיר:
$320
פרטי הזמנה
המחיר אינו כולל

ביטוח רפואי וביטוח מטען

ניתן להזמין ביטוח רפואי וביטוח מטען בתוספת תשלום
*ביטוח רפואי הינו לאנשים בריאים בלבד (אשר לא אושפזו בחצי שנה הקודמת לנסיעה), הביטוח אינו מכסה החמרה של מצב רפואי קיים או אדם בעל מחלה או שנוטל תרופות באופן קבוע.

בטיסות לאו קוסט (UP) המחיר אינו כולל תוספות בתשלום של חברות התעופה

המחיר כולל

טיסות + מזוודה, נסיעות פנים והרבה ישועות...