אומן ראש השנה - טיסות במחירים משתלמים - נתיבים טורס
אומן ראש השנה
בין ה-25.09 ל-03.10
החל מ - $580
הזמן
בחירת טיסת הלוך
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
14:35
22/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
17:45
22/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
776
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
AS96
יום ראשון 14:35
כ"ב אלול 22/09/19
17:45
22/09/19
776
טיסה סדירה
$270
$240
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
20:05
22/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
23:15
22/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
782
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
AS99
יום ראשון 20:05
כ"ב אלול 22/09/19
23:15
22/09/19
782
טיסה סדירה
$270
$240
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
14:35
23/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
17:45
23/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
776
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
BS96
יום שני 14:35
כ"ג אלול 23/09/19
17:45
23/09/19
776
טיסה סדירה
$290
$260
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
02:45
01:15
24/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
04:00
24/09/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
תל-אביב - אודסה | ישיר
CS90
יום שלישי 01:15
כ"ד אלול 24/09/19
04:00
24/09/19
788
טיסה סדירה
$310
$280
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
12:17
25/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
12:17
25/09/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
D902
יום רביעי בוקר: 05:00-13:00
כ"ה אלול 25/09/19
---
טיסת צ'רטר
$320
$290
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
12:20
25/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
12:20
25/09/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
D915
יום רביעי אחה"צ: 12:00-20:00
כ"ה אלול 25/09/19
---
טיסת צ'רטר
$320
$290
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - ויניצה
00:00
12:21
25/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
12:21
25/09/19
ויניצה, אוקראינה
[VIN] ויניצה
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - ויניצה | ישיר
D924
יום רביעי ערב: 20:00-01:30
כ"ה אלול 25/09/19
---
טיסת צ'רטר
$360
$330
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
12:23
25/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
12:23
25/09/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
D925
יום רביעי ערב: 18:00-01:30
כ"ה אלול 25/09/19
---
טיסת צ'רטר
$330
$300
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
02:15
01:15
26/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
03:30
26/09/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
תל-אביב - אודסה | ישיר
ES90
יום חמישי 01:15
כ"ו אלול 26/09/19
03:30
26/09/19
788
טיסה סדירה
$400
$370
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
12:28
26/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
12:28
26/09/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
E902
יום חמישי בוקר: 05:00-13:00
כ"ו אלול 26/09/19
---
טיסת צ'רטר
$360
$330
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
05:30
26/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
08:40
26/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
778
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
ES91
יום חמישי 05:30
כ"ו אלול 26/09/19
08:40
26/09/19
778
טיסה סדירה
$410
$380
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - ויניצה
03:05
11:15
26/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
14:20
26/09/19
ויניצה, אוקראינה
[VIN] ויניצה
798
טיסה סדירה
תל-אביב - ויניצה | ישיר
ES94
יום חמישי 11:15
כ"ו אלול 26/09/19
14:20
26/09/19
798
טיסה סדירה
$420
$390
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה/קייב
00:00
12:33
26/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
12:33
26/09/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - אודסה/קייב | ישיר
E915
יום חמישי אחה"צ: 12:00-20:00
כ"ו אלול 26/09/19
---
טיסת צ'רטר
$360
$330
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:55
14:35
26/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
18:30
26/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
776
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
ES96
יום חמישי 14:35
כ"ו אלול 26/09/19
18:30
26/09/19
776
טיסה סדירה
$410
$380
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
20:05
26/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
23:15
26/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
782
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
ES99
יום חמישי 20:05
כ"ו אלול 26/09/19
23:15
26/09/19
782
טיסה סדירה
$420
$390
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
00:00
00:00
26/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
26/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - קייב | ישיר
E925
יום חמישי ערב-לילה: 18:00-01:30
כ"ו אלול 26/09/19
---
טיסת צ'רטר
$360
$330
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
-838:59
01:15
27/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
12:42
01/05/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
788
טיסה סדירה
תל-אביב - אודסה | ישיר
FS90
יום שישי 01:15
כ"ז אלול 27/09/19
12:42
01/05/19
788
טיסה סדירה
$420
$390
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
00:00
00:00
27/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
27/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - קייב | ישיר
F900
יום שישי לילה: 00:30-07:30
כ"ז אלול 27/09/19
---
טיסת צ'רטר
$350
$320
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
05:30
27/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
08:40
27/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
778
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
FS91
יום שישי 05:30
כ"ז אלול 27/09/19
08:40
27/09/19
778
טיסה סדירה
$400
$370
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
00:00
00:00
28/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
28/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - קייב | ישיר
G905
יום שבת ערב-לילה: 22:00-01:30
כ"ח אלול 28/09/19
---
טיסת צ'רטר
$360
$330
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
00:00
00:00
28/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
28/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - קייב | ישיר
G907
יום שבת ערב-לילה: 22:00-02:30
כ"ח אלול 28/09/19
---
טיסת צ'רטר
$420
$390
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
23:00
28/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
02:10
29/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
782
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
GS92
יום שבת 23:00
כ"ח אלול 28/09/19
02:10
29/09/19
782
טיסה סדירה
$420
$390
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - אודסה
02:15
01:15
29/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
03:30
29/09/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
782
טיסה סדירה
תל-אביב - אודסה | ישיר
GS96
יום ראשון 01:15
כ"ט אלול 29/09/19
03:30
29/09/19
782
טיסה סדירה
$420
$390
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
00:00
00:00
29/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
00:00
29/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
---
טיסת צ'רטר
תל-אביב - קייב | ישיר
G925
יום ראשון לילה/בוקר: 00:30-05:30
כ"ט אלול 29/09/19
---
טיסת צ'רטר
$360
$330
$80
פרטי טיסות
תל-אביב - קייב
03:10
05:30
29/09/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
08:40
29/09/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
778
טיסה סדירה
תל-אביב - קייב | ישיר
GS98
יום ראשון 05:30
כ"ט אלול 29/09/19
08:40
29/09/19
778
טיסה סדירה
$420
$390
$80
בחירת טיסת חזור
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
00:00
00:00
02/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
00:00
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
קייב - תל-אביב | ישיר
M005
יום רביעי לילה/בוקר: 01:00-04:30
ג' תשרי 02/10/19
---
טיסת צ'רטר
$410
$410
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
00:00
00:00
02/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
00:00
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
קייב - תל-אביב | ישיר
M003
יום רביעי לילה/בוקר: 01:00-04:30
ג' תשרי 02/10/19
---
טיסת צ'רטר
$420
$420
$0
פרטי טיסות
אודסה - תל-אביב
02:30
04:10
02/10/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
06:40
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
785
טיסה סדירה
אודסה - תל-אביב | ישיר
MS05
יום רביעי 04:10
ג' תשרי 02/10/19
06:40
02/10/19
785
טיסה סדירה
$460
$460
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
00:00
00:00
02/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
00:00
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
קייב - תל-אביב | ישיר
M007
יום רביעי לילה/בוקר: 01:00-05:30
ג' תשרי 02/10/19
---
טיסת צ'רטר
$430
$430
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
02/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
M020
יום רביעי בוקר: 03:00-07:30
ג' תשרי 02/10/19
---
טיסת צ'רטר
$400
$400
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
02/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
D005
יום רביעי בוקר: 06:00-13:00
ג' תשרי 02/10/19
---
טיסת צ'רטר
$380
$380
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
00:00
00:00
02/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
00:00
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
קייב - תל-אביב | ישיר
D006
יום רביעי בוקר: 06:00-13:00
ג' תשרי 02/10/19
---
טיסת צ'רטר
$390
$390
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
11:00
02/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
14:10
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
779
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
DS04
יום רביעי 11:00
ג' תשרי 02/10/19
14:10
02/10/19
779
טיסה סדירה
$430
$430
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
02/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
D015
יום רביעי אחה"צ: 13:00-20:00
ג' תשרי 02/10/19
---
טיסת צ'רטר
$370
$370
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
02/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
D025
יום רביעי אחה"צ: 17:00-00:30
ג' תשרי 02/10/19
---
טיסת צ'רטר
$360
$360
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
19:30
02/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
22:40
02/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
777
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
DS07
יום רביעי 19:30
ג' תשרי 02/10/19
22:40
02/10/19
777
טיסה סדירה
$420
$420
$0
פרטי טיסות
אודסה - תל-אביב
02:40
21:30
02/10/19
אודסה, אוקראינה
[ODS] אודסה
00:10
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
787
טיסה סדירה
אודסה - תל-אביב | ישיר
DS08
יום רביעי 21:30
ג' תשרי 02/10/19
00:10
03/10/19
787
טיסה סדירה
$420
$420
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
03/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
D035
יום חמישי לילה/בוקר: 23:00-05:00
ד' תשרי 03/10/19
---
טיסת צ'רטר
$350
$350
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
03/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
E005
יום חמישי בוקר: 04:00-11:30
ד' תשרי 03/10/19
---
טיסת צ'רטר
$340
$340
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
07:00
03/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
10:10
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
781
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
ES02
יום חמישי 07:00
ד' תשרי 03/10/19
10:10
03/10/19
781
טיסה סדירה
$390
$390
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
03/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
E015
יום חמישי צהריים: 11:00-18:00
ד' תשרי 03/10/19
---
טיסת צ'רטר
$330
$330
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
11:00
03/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
14:10
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
779
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
ES05
יום חמישי 11:00
ד' תשרי 03/10/19
14:10
03/10/19
779
טיסה סדירה
$380
$380
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
03/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
E025
יום חמישי אחה"צ: 15:00-23:00
ד' תשרי 03/10/19
---
טיסת צ'רטר
$320
$320
$0
פרטי טיסות
ויניצה - תל-אביב
03:15
15:55
03/10/19
ויניצה, אוקראינה
[VIN] ויניצה
19:10
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
779
טיסה סדירה
ויניצה - תל-אביב | ישיר
ES08
יום חמישי 15:55
ד' תשרי 03/10/19
19:10
03/10/19
779
טיסה סדירה
$390
$390
$0
פרטי טיסות
קייב - תל-אביב
03:10
19:30
03/10/19
קייב, אוקראינה
[KBP] בוריספיל
22:40
03/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
777
טיסה סדירה
קייב - תל-אביב | ישיר
ES09
יום חמישי 19:30
ד' תשרי 03/10/19
22:40
03/10/19
777
טיסה סדירה
$380
$380
$0
פרטי טיסות
אודסה/קייב - תל-אביב
00:00
00:00
04/10/19
אודסה/קייב, אוקראינה
[ODS/KBP] אודסה/קייב
00:00
04/10/19
תל-אביב, ישראל
[TLV] בן-גוריון
---
טיסת צ'רטר
אודסה/קייב - תל-אביב | ישיר
E035
יום שישי לילה/בוקר: 22:00-07:00
ה' תשרי 04/10/19
---
טיסת צ'רטר
$310
$310
$0
פרטי הזמנה
המחיר אינו כולל

ביטוח רפואי וביטוח מטען

ניתן להזמין ביטוח רפואי וביטוח מטען בתוספת תשלום
*ביטוח רפואי הינו לאנשים בריאים בלבד (אשר לא אושפזו בחצי שנה הקודמת לנסיעה), הביטוח אינו מכסה החמרה של מצב רפואי קיים או אדם בעל מחלה או שנוטל תרופות באופן קבוע.

בטיסות לאו קוסט (UP) המחיר אינו כולל תוספות בתשלום של חברות התעופה

המחיר כולל

טיסות + מזוודה, נסיעות פנים והרבה ישועות...